CENNÍK

LEKÁRSKE PREHLIADKY

Potvrdenie o zdrav. spôsobilosti na vedenie motorového vozidla – 25 eur
Potvrdenie o zdrav. spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu – 30 eur
Potvrdenie o zdrav. spôsobilosti pred prácou v zahraničí – 25 eur
Potvrdenie o zdrav. spôsobilosti pred nástupom na špecializovaný kurz – 25 eur
Potvrdenie o zdrav. spôsobilosti pre štúdium /SOU, SŠ, VŠ/ – 10 eur
Posudok pracovníkov SBS služby – 25 eur
Vystavenie zdravotného preukazu pri epidemiologicky závažnej činnosti – 10 eur
Vstupná prehliadka v súvislosti s výkonom povolania – 25 eur
Vyšetrenie pred športovou súťažou – 25 eur
Potvrdenie o zdrav. spôsobilosti na prácu na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby – 25 eur
Potvrdenie o zdrav. spôsobilosti na kúpeľnú liečbu – 10 eur

VÝKONY NA ŽIADOSŤ PACIENTA

Aplikácia očkovacej látky nehradenej zo zdrav. poistenia a vyšetrenie pred aplikáciou – 10 eur
Odbery biologického materiálu na žiadosť pacienta – 5 eur
Vyšetrenie CRP-POCT na žiadosť pacienta – 5 eur
Prefesionálny manažment pacienta – 10 eur

ADMINISTRATÍVNE VÝKONY

Lekárska správa pre komerčnú poisťovňu – 30 eur
Výpis zo zdrav. dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta – 30 eur
Vystavenie náhradných hlásení, tlačív PN, TDPN pri strate, storne PN – 1 eur
Vystavenie tlačív PN a TDPN, ak to nehradí sociálna poisťovňa – 1 eur
Vystavenie posudku pre potreby súdu na žiadosť pacienta – 20 eur
Vydanie lekárskeho potvrdenia na žiadosť pacienta /pre potreby zamestnávateľa, administratívne účely, potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní ochorenia/ – 5 eur

UVEDENÝ CENNÍK JE PLATNÝ OD 1.1.2021