CENNÍK

LEKÁRSKE PREHLIADKY

Potvrdenie o zdrav. spôsobilosti na vedenie motorového vozidla – 30 eur
Potvrdenie o zdrav. spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu – 35 eur
Potvrdenie o zdrav. spôsobilosti pred prácou v zahraničí – 30 eur
Potvrdenie o zdrav. spôsobilosti pred nástupom na špecializovaný kurz – 30 eur
Potvrdenie o zdrav. spôsobilosti pre štúdium /SOU, SŠ, VŠ/ – 15 eur
Posudok pracovníkov SBS služby – 30 eur
Vystavenie zdravotného preukazu pri epidemiologicky závažnej činnosti – 15 eur
Vstupná prehliadka v súvislosti s výkonom povolania – 30 eur
Vyšetrenie pred športovou súťažou – 30 eur
Potvrdenie o zdrav. spôsobilosti na prácu na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby – 30 eur
Potvrdenie o zdrav. spôsobilosti na kúpeľnú liečbu – 15 eur

VÝKONY NA ŽIADOSŤ PACIENTA

Aplikácia očkovacej látky nehradenej zo zdrav. poistenia a vyšetrenie pred aplikáciou – 15 eur
Odbery biologického materiálu nehradené z verejného zdrav. poistenia – 10 eur
Vyšetrenie CRP-POCT nehradené z verejného zdrav. poistenia – 10 eur
Vyšetrenie pacienta nehradené z verejného zdravotného poistenia – 30 eur

ADMINISTRATÍVNE VÝKONY

Lekárska správa pre komerčnú poisťovňu – 35 eur
Výpis zo zdrav. dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta – 35 eur
Vystavenie náhradných tlačív PN a TDPN pri strate, storno PN – 6 eur
Vystavenie tlačív PN a TDPN, ak to nehradí sociálna poisťovňa – 6 eur
Vystavenie posudku pre potreby súdu na žiadosť pacienta – 25 eur
Vydanie lekárskeho potvrdenia na žiadosť pacienta /pre potreby zamestnávateľa, administratívne účely, potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní ochorenia/ – 10 eur

UVEDENÝ CENNÍK JE PLATNÝ OD 20.09.2022