MUDr. Adriana Neubauerová, ambulancia všeobecného lekára

TEL. Č.: 036 / 631 79 86,
EMAIL: sestricka@jadin.sk

MUDr. Adriana Neubauerová, ambulancia všeobecného lekára

TEL. Č.: 036 / 631 79 86, EMAIL: sestricka@jadin.sk