O NÁS

MUDr. Adriana Neubauerová
lekárka

1998 – ukončenie štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave promóciou
1998 až 2005 – práca sekundárnej lekárky na internom oddelení nemocnice v Leviciach
2001 – atestácia v odbore všeobecné lekárstvo
od 2005 – lekárka a odborný garant v ambulancii všeobecného lekárstva v Leviciach

Zuzana Guničová
zdravotná sestra

2003 – maturitná skúška na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave
Pracovala na oddelení akútnej a intenzívnej medicíny Nemocnice s poliklinikou Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, na internom oddelení Nemocnice Levice, ako ambulantná sestra Centra hemostázy a trombózy Košice pobočka Levice.
od 2015 – pracuje na našej ambulancii.

Poskytujeme plnú zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo,  moderné prístrojové vybavenie vrátane EKG,  CRP prístroja. Pracujeme s moderným systémom Ečasenka, ktorý umožňuje pacientom objednať sa na vyšetrenie, požiadať o recept alebo karanténnu PN a mnohé iné. Priestory ambulancie a čakárne sú klimatizované a zariadené tak, aby sa naši pacienti u nás cítili príjemne.