LIEČBA NEREGISTROVANÝM LIEKOM

Vážený pacient/vážená pacientka,
v snahe urýchliť proces liečby neregistrovaným liekom, o ktorý ste prejavili záujem si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu.

Liek Vám môžeme predpísať len na základe toho, že Vás poučíme a Vy s liečbou neregistrovaným liekom vyjadríte súhlas.

Nižšie nájdete Poučenie a informovaný súhlas a prosíme Vás, aby ste:

  • vytlačili a vypísali dokument, ktorý má byť pred začatím liečby neregistrovaným liekom vyplnený a podpísaný pacientom
  • vypísaný a podpísaný dokument nám do ambulancie zaslali e-mailom ako sken prostredníctvom e-mailovej správy na email sestricka@jadin.sk alebo ho nahrajte do formuláru nižšie ako prílohu

Liek Vám môžeme predpísať až na základe doručeného podpísaného Informovaného súhlasu.